ارودی تفریحی ، زیارتی مدرسه قرآن آموزشگاه شهیدان چورلی و اسماعیلی خان به بین در روز دوشنبه مورخه ۳۰/۰۱/۹۰ به مقصد شهرستان های بندرگز ، بندر ترکمن،امامزاده عبدالله گرگان و پارک های تفریحی جنگل قرق و آبشار شیرآباد شهر خان به بین برگزار گردید.


ادامه مطلب...
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390;ساعت 10:24;  توسط محمدرضا وفائی;  | 

     ارودی تفریحی ، زیارتی امیدان بسیج شهید فرنا آموزشگاه شهیدان چورلی و اسماعیلی خان به بین در روز دوشنبه مورخه ۳۰/۰۱/۹۰ به مقصد شهرستان های بندرگز ، بندر ترکمن،امامزاده عبدالله گرگان و پارک های تفریحی جنگل قرق و آبشار شیرآباد شهر خان به بین برگزار گردید.


ادامه مطلب...
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390;ساعت 10:16;  توسط محمدرضا وفائی;  |